Z rodinného alba

Milí horalové,
společně tedy otvíráme stránku, na níž se prostřednictvím mnohdy unikátních fotografií blížeji seznámíte s jednou z nejvýznamnějších tatranských osobností - prof. Viliamem Lasovským. Jsou to vskutku malé perly, jež jsme našli v dnes již značně zchátralém rodinném archívu. Pevně však věříme, že i to málo, co se nám podařilo zachránit z nenápadného pytlíku, ušitého z ovčí kůže a uloženého pod pecí rodné chýše pana profesora, objasní Vám všem, obdivovatelům ztepilého tatrochoda, jak silně jsou kořeny Viliama Lasovského zapuštěny do rodné hroudy. Nahlédněme tedy společně nejen do krajiny profesorova dětství ale i do tváří těch, kteří měli tu vzácnou možnost být jeho souputníky*. Jak už víte, pan profesor se narodil v roce 1915 a mnohá údobí jeho plodného života jsou zatím nezmapována, neboť po té, co mu byla Úřadem pro horské chaty v roce 1972 za zcela nejasných okolností odňata práva na "bačování" v tehdy ještě "Lasovského kolibě" - dnes Zbojnické chatě*.,znechucený pan profesor sbalil svůj pověstný tlumok, vyrazil směrem přes Prielom dál na sever a dodnes není jasné, zda pobývá na Slovenské, či Polské straně Tater a zda je vůbec ještě mezi živými.
Pokračovat: Pokračovat